Nebojte se o svých potížích mluvit


NÄ›které zdravotní problémy paří k tÄ›m tak zvaným choulostivÄ›jším. Je to dáno zpravidla tím, kde se na tÄ›le nacházejí. Do této kategorie paří i hemeroidy. Moc dobÅ™e se o problémech spojených s koneÄníkem nemluví. Je vÅ¡ak nutné pÅ™ekonat stud a promluvit si o svých potížích s lékaÅ™em. VÄasné odborné vyÅ¡etÅ™ení je tou nejspolehlivÄ›jší cestou k úÄinné a rychlé léÄbÄ›. Výsledky vyÅ¡etÅ™ení jednak pomůžou vyvrátit podezÅ™ení na rakovinu a zvolit metodu léÄby naprosto na míru. V raných stádiích tohoto onemocnÄ›ní není nutný chirurgický zákrok, ale úÄinným způsobem léÄby jsou neoperativní ambulantní metody.

Neodkládejte vyšetření

Odborné vyÅ¡etÅ™ení v případÄ› potíží spojených s hemeroidy je možné si objednat v ordinaci ProctoClinic v Praze nebo v BrnÄ›. K vyÅ¡etÅ™ení není nutné doporuÄení obvodního lékaÅ™e a Äekací doba je velmi krátká. Zpravidla do týdne se vám bude vÄ›novat nÄ›který ze specialistů tohoto nestátního zdravotnického zařízení. ÄŒeká tu na vás vysoce kvalitní péÄe a naprosto profesionální přístup. Dobré zázemí tvoří nejen zkuÅ¡ení odborníci, ale také moderní přístrojové vybavení. VÄasná návÅ¡tÄ›va u lékaÅ™e vás dokáže zbavit potíží rychle, Å¡etrnÄ› a spolehlivÄ›. Tu spolehlivou a vysoce úÄinnou cestu pÅ™edstavují ambulantní metody léÄby.