Spotřebiče v ohni.

V současnosti si už ani nedovedeme představit fungování domácnosti bez elektrických spotřebičů. Někteří z nás by dokonce byli například bez kuchyňského robota, varné konvice, mixéru či mikrovlnky kuchyni docela bezradní. Další spotřebiče potřebujeme při úklidu, praní prádla, v dílně nebo na zahradě. Tito pomocníci se ovšem v několika okamžicích mohou proměnit ve zdroj požáru! Jak tomu zabránit? Na co se zaměřit?

spotřebiče v kuchyni

  • Tak v první řadě musíme být opatrní při pořizování nových zařízení. Nekupujeme zboží pochybného původu u neodborných prodejců! Nikdy domů nenosíme a nepoužíváme zboží bez označení „CE“ nebo záručních listů! Uspořené finance jistě nestojí za riziko ohrožení našeho majetku a zdraví.
  • Požár mohou způsobit ovšem i spotřebiče kvalitní, ověřené. Týká se to těch velkých (např. počítače, televizory, lednice a mrazáky, pračky), i těch malých (např. nabíječky a adaptéry elektroniky, žehličky, fény, vrtačky apod.). Kromě poruchy samotného přístroje, rozvodů elektrického proudu nebo zásuvek a vypínačů je v tomto případě nejčastější příčinou ohnivé nehody neodborné zacházení a neopatrnost při jejich používání. Neřídíme se pokyny v návodech, nevhodně s nimi manipulujeme a používáme je k jiným účelům, než jsou určeny. Zapomínáme po práci zařízení vypnout, případně odpojit od elektrické sítě, pokud to výrobce doporučuje.
  • Velice nebezpečné je též nechat některá zařízení v chodu bez dozoru. Riskantní to může být v kuchyni i v dílně. Pozor na děti, nemohoucí seniory i „pomoc“ domácích mazlíčků.
  • požár
  • Nebezpečné je nechat zařízení zanést vrstvou prachu, mastnoty nebo jinými nečistotami, také nechávat je ve vlhkém prostředí. To vše může končit zkratem a zahořením!
  • Nikdy nezapomínáme ani na pravidelné revize spotřebičů, u kterých je to výrobcem požadováno! Týká se to obvykle těch větších, jako jsou sekačky nebo pily. Opravy necháváme jen odborníkům!
  • Velkým nešvarem je přetěžování zásuvek! Vzniká tak, že na jednu zásuvku zapojíme přes rozdvojku více spotřebičů. To je podle elektrikářů i hasičů hodně nebezpečné! Hrozí zkrat a požár.
  • Pokud je venku bouřka nebo pokud domov opouštíme na několik dní, odpojíme elektroniku ze sítě. Je to nejjistější preventivní opatření!