Miss světa


Není vÅ¡echno zlato, co se tÅ™pytí. A tohle samozÅ™ejmÄ› platí také o kráse, protože krásu vlastnÄ› nemůže ÄlovÄ›k vůbec pÅ™esnÄ› definovat. Tohle absolutnÄ› nejde nÄ›jak říct, protože krása je vlastnÄ› úplnÄ› nÄ›co jiného, než ÄlovÄ›k si myslí. Krása může být u ÄlovÄ›ka zevnitÅ™ anebo také krása zevnÄ›jÅ¡ku. Od toho jsou tÅ™eba také pořádány různé soutěže. Je to Miss ÄŒeské republiky nebo miss universe. Nebo také Miss svÄ›ta neboli Miss world. Jsem ráda, že už naÅ¡e dvě ČeÅ¡ky vyhrály Miss world, tady jde alespoň vidÄ›t, že my ÄŒeÅ¡ky jsme krásné. Akorát jsem na internetu Äetla, že právÄ› obÄ› dvě ČeÅ¡ky, které jsou Miss svÄ›ta, tak si jsou úplnÄ› téměř nápaditÄ› podobné.

Každý ÄlovÄ›k je nÄ›jak krásný.

Ale je tohle pravda? Ano! Když jsem potom vidÄ›la srovnávání fotek, kde jsou dvě krásné ženy Miss svÄ›ta, tak jsem si Å™ekla, že je to opravdu skoro tatáž osoba a že to musí být snad minimálnÄ› sestry. SamozÅ™ejmÄ›, že to nejsou vůbec příbuzné, ale vypadá to tak. ObÄ› dvě mají dlouhé blonÄaté vlasy, krásnÄ› zvlnÄ›né, mají plné rty, mají svÄ›tlou pleÅ¥ a mají svÄ›tlé oÄi. Tady jde úplnÄ› vidÄ›t, že asi svÄ›t vnímá krásu docela jinak, jak jsou ty dvě modelky. Takové ty krásné Miss world. Ale také mi to nevadí. JednoduÅ¡e, když to takhle bylo zvolené celosvÄ›tovÄ›, tak potom není co do toho mluvit.

Krásu si ÄlovÄ›k definuje jinak.

Vůbec do toho nebudu kecat. Když se každému líbí dlouhovlasé blondýny, které jsou vysoké a svÄ›tlovlasé a mají svÄ›tlou pleÅ¥, tak budiž. Ale také si vzpomínám, že kdysi tohle vyhrála ÄernoÅ¡ka. Ta byla opravdu pÄ›kná. Ta byla podle mého vkusu. Krásná, Å¡tíhlá, vysoká a plné rty. Jenomže každý má samozÅ™ejmÄ› úplnÄ› jiný vkus. NÄ›komu se tÅ™eba líbí baculky a nÄ›komu Å¡tíhlé ženy. Tady jednoduÅ¡e nejde nÄ›komu, co nabízet anebo co doporuÄovat, protože každý ÄlovÄ›k má svůj styl. NÄ›komu se líbí ta krása vnitÅ™ní a nÄ›komu ta vnÄ›jší. PÅ™edstavte si, kdyby krása byla jednotná. Na svÄ›tÄ› by potom byla nuda.