Betonové ploty v Ostravě – rychlé, cenově přijatelné a elegantní řešení oplocení

Betonové ploty se zmiňují v mnoha textech blogů, v odborných článcích i laicky koncipovaných statích, přitom ještě před patnácti, dvaceti lety o jejich existenci nikdo nevěděl. Je to moderní technologie, využívající ovšem výhod prastarého způsobu výstavby lidských sídlišť, průmyslových a užitných staveb, dopravní infrastruktury atd.

pnoucí rostliny

Beton je směs písku a cementu, případně dalších složek, které zajišťují jeho stabilitu pod povětrnostními vlivy, může být mrazuvzdorný, odolný vůči dešťové erozi, předepjatý atp. Je to jedna z nejlépe zdokumentovaných stavebních technologií, když si uvědomíme, například jak dlouho jsou v provozu elektrárny v přehradních hrázích a jak dlouho nám slouží obří mostní konstrukce.

květiny u zdi

Výhod betonu využívají i betonové ploty Ostrava https://www.montazmpc.cz/betonove-ploty-ostrava/. Uvnitř sloupků i panelů se nachází ocelové výztuže, které přispívají k tomu, že je konstrukce dostatečně kompaktní a pevná i přes její nepatrné rozměry, ve srovnání s jinými stavbami z betonu. Životnost betonových plotů se odhaduje na čtyři až pět desítek let a po celou dobu postačí oplocení pouze udržovat v čistotě občasnými zásahy tekoucí vodou. Nejsou nutné nátěry, penetrace ani jiné povrchové úpravy.

Jednou z výhod tohoto řešení je příznivá cena a rychlost výstavby, čehož nelze dosáhnout při výstavbě běžných materiálů zdiva, jako jsou tvárnice nebo cihly. Spočívá to hlavně v minimálním zásahu do podloží, kdy se pouze betonují do země svislé sloupky, zatímco panely se mezi sloupky zasouvají pouze do drážek.

Mnoho realizací také vzniká s přispěním dalších materiálů, především dřeva a kovu. Beton tvoří pouze nosnou část konstrukce a přízemní sokl a ten je pak doplněn prkny, latěmi nebo kovanými, ohýbanými a svařovanými ocelovými prvky. Tímto způsobem lze docílit velmi efektního řešení, a jestliže se jej daří citlivě ladit s okolní zástavbou, může jít o výrazný architektonický prvek.